Neden Mısır Flake ?Mısırı kavurma işlemi sayesinde artan lezzet ve koku sayesinde kuru madde tüketimi arttırılır.Mısır kırmaların da ve ezmelerin de nişasta sindirimi %87.5 iken mısır flake'de bu oran %96.2 dır.

Bu sayede ;

1 ) Besilerde ayn} hammadde daha etkin kullanılarak toplam kazanç artarken

2 ) Süt hayvanlarında %10-13 günlük süt verimlerinde artış olur.

- İşkembede ki mikrobiyal protein sentezini artırarak döl veriminde ve kızgınlık tespitinde artış sağlar.

- Tahıllardaki çözülebilir nişastanın oranını artırarak erken laktasyon döneminde oluşan kilo kaybının önüne geçer.

- Süt proteini artırır.

- Kırma ve ezmede oluşan şişme sorunlarını ortadan kaldırır.

- Sütten elde edilen peynir kalitesini yükseltir.

- Bağırsakta çözünemeyen bypass proteinlerinin çözünmesini sağlar.